O soudech a lidech

IMG-0524

Podcast „O soudech a lidech“ postupně vznikal při diskuzích, které jsme vedli společně se soudcem Bohumilem Vašákem na procházkách v okolí Liberce.  

Vždy nás lákalo určité napětí, které přirozeně vzniká, když na obdobné situace můžete nahlížet ze dvou různých pohledů. V jednom případě očima advokáta, který do soudní síně vstupuje jako právní zástupce svého klienta – jednoho z účastníků soudního řízení, a ve druhém případě očima soudce, který bude v dané věci rozhodovat spor mezi účastníky. Advokát přirozeně hájí zájmy svého klienta a vidí spor jeho očima. Soudce nahlíží nestranně na argumenty obou stran a poté o nich rozhodne.

Jeden z uvažovaných názvů podcastu byl „Advokát a soudce se baví“. Baví se spolu o jejich společných tématech a současně se baví tím, že se spolu baví.

Možná Vás to překvapí, ale v našem oboru nějaká hojnější výměna názorů mezi soudci a advokáty na otázky soudních řízení a právní otázky s nimi související, která by v obecné rovině probíhala mimo rámec formálních soudních jednání v konkrétních věcech, není úplně častá. Proto si vážíme naší schopnosti spolu vzájemně a otevřeně komunikovat a povídat si o takových tématech.

Naší snahou je probíraná témata převádět do řeči, která je srozumitelná i lidem, kteří právní vzdělání nemají, přibližovat jim dění v soudních síních a vysvětlovat jednotlivé momenty soudních sporů. Dostanete se s námi i za zdi advokátních kanceláří, kde se dozvíte, jak se advokáti s klienty připravují na soudní spory. Uslyšíte úvahy soudce o svém rozhodování, o tom, čeho všeho si v soudní síni všímá a co může a nemůže ovlivnit jeho rozhodnutí.

Vstupte s námi do soudních síní, aniž byste museli vést svůj soudní spor.

Jednotlivé díly podcastu „O SOUDECH A LIDECH“:

1 – Dopis od soudu – obálka s pruhem

Přehrát na Spotify

Taky se Vám rozbuší srdce, když ve schránce naleznete obálku s pruhem? Proč neodkládat její otevření? Jak se vyznat v dopise od soudu? Od kdy podle práva běží lhůta pro Vaši reakci? Jak se počítají lhůty v soudních řízeních stanovené ve dnech, týdnech, měsících? Jak soudce určuje lhůtu? Proč odpověď soudu nesmí přijít ani o sekundu pozdě? Proč je dobré mít v řízení svého advokáta? Musíte jít k soudu osobně? Proč si svědek nesmí dovolit nepřijít? Jak velká pokuta Vám podle procesních předpisů může hrozit?

 

2 – Nastal den jednání soudu

Přehrát na Spotify

Nastal den, na který je stanoveno ústní jednání ve Vaší věci. Máte obavy z toho, co Vás bude u soudu čekat? S jakým předstihem je vhodné k soudu přijít? Na co Vás má advokát připravit? Kde zjistíte, jak dlouho asi Vaše jednání u soudu bude trvat? Proč byste si měli dojít před jednáním na toaletu? Do jakých dveří vstoupit? Víte, že když přijdete pozdě na jednání, byť o pár minut, můžete prohrát soud? Jak a proč se omluvit nejlépe do 5 minut od začátku jednání? Jak se předvolávalo za první republiky?

 

3 – Vstupte do jednací síně

Přehrát na Spotify

Čekáte na chodbě před jednací síní a ozve se „Vstupte do jednací síně!“ A je to tady. Ústní jednání u soudu začíná. Kdy přesně vstoupit? Proč neťukat? Jak se obléct k soudu? Kam si v soudní síni sednout? Jak oslovovat osoby účastnící se na soudním jednání? Můžete mít s sebou mobil? Co udělat, chcete-li se napít během soudního jednání? Je slušné podat soudci po skončení jednání ruku?

 

4 – Zahajuji jednání ve věci

Přehrát na Spotify

Kdy Vám dá soudce slovo? Kdy Vám naopak soudce slovo odejme? Jak poznat arogantního soudce? Proč mluvit i řečí těla? Jak vyjádřit svůj nesouhlas? Jak advokát Jakub Svoboda učí klienty reagovat na lež protistrany? Proč má soudce Bohumil Vašák rád „ping pong“ účastníků? Proč se i advokáti nechávají u soudu zastoupit jiným advokátem?

 

5 – Předložte důkazy, prosím!

Přehrát na Spotify

Co všechno může sloužit jako důkaz u soudu? Dají se použít SMS zprávy? U jaké věty v soudní síni „skřípe zuby“ soudce Bohumil Vašák? Jak se bránit zfalšované emailové zprávě? Co je důležité udělat před každým soudním jednáním? Usnul někdy advokát Jakub Svoboda v soudní síni?

 

6 – Křížový výslech aneb kdo se potí v ohrádce

Přehrát na Spotify

Je pravda, že lže ten, kdo uhne očima? Mohu navrhnout jako svědka kohokoliv? Třeba i prezidenta republiky? Musí se svědek dostavit k soudu? Musím jako svědek vypovídat, i když by mi to mohlo ublížit? Setkává se soudce Bohumil Vašák často s tím, že mu svědci odmítají vypovídat? Jak advokát Jakub Svoboda zneškodnil svědectví svědka protistrany?

 

7 – Výslech účastníků aneb mluvit pravdu a nic než pravdu

Přehrát na Spotify

Je lež trestný čin? Proč účastník „může“ mluvit pravdu, ale svědek „musí“? Můžete změnit svou výpověď? Má výpověď účastníka stejnou váhu jako listinné důkazy? Podle čeho soudce Bohumil Vašák pozná, že lžete? Může Vám advokát poradit během Vašeho výslechu? Jak advokát Jakub Svoboda připravuje účastníky na jejich výslech?

 

8 – Soudní znalci a znalecké posudky

Přehrát na Spotify

V čem Vám může při soudním řízení pomoci znalec? Můžete si ho vybrat sami? Má stejnou váhu znalecký posudek předložený Vámi jako posudek, který si zadal soud? Kde najdete seznam znalců? Kolik to stojí? Kdo ho platí? Co je revizní znalecký posudek? Pravost podpisu na listině zkoumá grafolog nebo písmoznalec? Jak to dělá? Jak se odhaduje cena nemovitosti v soudním řízení? Uslyšíte také příběh o tom, jak se advokát Jakub Svoboda pohádal se soudním znalcem přímo v soudní síni. A také postup soudce Bohumila Vašáka v případě, kdy se mu sešly dva protichůdné znalecké posudky od lékařů.

 

9 – Rozsudek aneb váha pravdy

Přehrát na Spotify

Co je to rozsudek? Co je petit a enunciát? Co když s rozsudkem nesouhlasíte? Proč čtou advokáti rozsudek odzadu? Může ho soudce po vyhlášení změnit? Proč má někdy jednu větu a jindy 50 stran? Jak se psal na psacím stroji? Kdy se odvolat a kdy se dovolat? Kde selhává justice? Co myslí soudce Bohumil Vašák tím, že když hraje tu hru, tak ji musí dohrát? Co advokát Jakub Svoboda vysvětluje otcům ohledně výživného?

 

10 – Nesouhlas s rozhodnutím soudu - odvolání

Přehrát na Spotify

Odvolání je opravný prostředek – co má opravovat, a jak? Kdy ho podávat? Kolik se za to platí? Proč odvolací soudy v zásadě neprovádí dokazování? Proč advokát Jakub Svoboda píše v téměř 99 % případů odvolání? Účastní se soudce Bohumil Vašák někdy odvolacího řízení? Kdy navrhne klientovi přistoupení na dohodu? Podle čeho se dá poznat, že by mohlo dojít na základě odvolání ke změně rozhodnutí soudu prvního stupně?

 

11 – Námitka - pokračování ve výslechu svědků

Přehrát na Spotify

Jak svědka znevěrohodnit? Jak a proč ho „rozkývat“? Platí u výslechu, že kdo se moc se moc ptá, moc se dozví? Platí, že lež má krátké nohy? Jaké otázky jsou nepřípustné? Proč se výslechu účastní vždy jen jeden svědek? Je dobré dělat pauzy mezi výslechy jednotlivých svědků? Je možný výslech svědka on-line? Jak se advokát Jakub Svoboda připravuje na svědka protistrany? A jak na svědka svého klienta? Kdy se nebojí zakřičet? Kdy zažil pětihodinový výslech? Proč soudce Bohumil Vašák vyhodil svědka ještě dříve, než stačil promluvit?

 

12 – Osoba soudce

Přehrát na Spotify

Jaké mají soudci vzdělání? Proč prezident Václav Klaus nechtěl Bohumila Vašáka jmenovat soudcem? V kolika letech se stal soudcem? Rozhodují soudci bez emocí? Jaké psychologické testy absolvují? Jak prožívají proces rozhodování? Jak a kde se odvolat proti rozhodnutí soudce? Měl soudce Bohumil Vašák někdy pocit, že mohl rozhodnout jinak?

 

13 - Jak se soudce rozhoduje

Přehrát na Spotify

S kým se radí soudci o svých rozhodnutích? Jak zní slib soudce? Jaký plat pobírají soudci? Proč soudce nemůže dostat výpověď ani „padáka“ ze dne na den? Mohou být soudci na sociálních sítích? Stál někdy soudce Bohumil Vašák před kárnou komisí?