Intuitivní právník

20140101-0568e

Název projektu je odvozen od termínu „intuitivní rozhodování“, které lze definovat jako rozhodování založené na zkušenosti jedince.

Jako advokát, který se v advokacii pohybuje bezmála 30 let, jsem měl již příležitost pro své klienty řešit tisíce případů. Zastupoval jsem je v soudních sporech, analyzoval právní otázky, připravoval pro ně smlouvy a nastavoval pravidla strategických partnerství. Každý z těchto případů byl řešen určitým postupem – technikou, která vychází z mých zkušeností a odpovídá principům fungování práva.

V rámci projektu „Intuitivní právník“ vám zpřístupním mé zkušenosti a naučím vás technikám a postupům, které zkušení právníci používají při řešení právních otázek a sporů.  

Formou on-line přednášek a na ně navazujících webinářů a workshopů, či osobních konzultací na jednotlivá témata, předávám praktické dovednosti spočívající ve vedení obchodních či úředních jednání, nastavování strategií spolupráce a třeba i čtení právních textů, jako jsou smlouvy nebo zákony. V rámci přednášek jsou řešeny také otázky typu, kdy potřebuji advokáta, jak si ho vybrat a co od něj mohu očekávat, či mám požadovat. Bez ohledu na právní vzdělání či profesní znalosti v právu je možné si osvojit principy fungování práva, které pomohou při rozhodování se v situacích, kdy nemáte právníka po boku.

Praktické dovednosti, které budou obsahem přednášek, nevyžadují znalost právní úpravy, ani nevyžadují žádné právní vzdělání. Projekt připravuji především pro podnikatele, manažery a obchodníky, kteří ve své profesi přicházejí často do kontaktu s právem. Samozřejmě může být přínosný i pro kohokoliv dalšího, neboť znalost principů fungování práva a schopnost je aplikovat v každodenním životě přináší vnitřní jistotu v obchodních, úředních či osobních vztazích, do kterých vstupuje každý z nás. Přináší možnost ovládat tak mocný nástroj, jakým právo je.