617a57b19a50f4b6fa0ba5e0-arzinger

Advokátní kancelář Arzinger & Partners v Praze jsem založil na sklonku roku 2004 společně s Dr. Rainerem Arzingerem, jako součást rostoucí mezinárodní sítě advokátních kanceláří Arzinger & Partner. Centrem této sítě byla Rainerova advokátní kancelář v Berlíně, která ji postupně rozšiřovala zakládáním dalších partnerských advokátních kanceláří ve střední a východní Evropě, vždy spolu s lokálním partnerem v daném místě. Pro Českou republiku jsem lokálním partnerem byl já a nově vzniklou kancelář jsem od jejího založení i vedl.

Bohužel v létě roku 2006, krátce po zahájení fungování Arzinger & Partners v centru Prahy, Rainer tragicky zahynul v Berlíně při své cestě na kole do práce. Jeho úmrtí provoz pražské advokátní kanceláře nepřerušilo, bylo však nezbytné reorganizovat její působení. Se současným společníkem, advokátem Mgr. Tomášem Mařatkou jsme vykoupili německé podíly a založili stávající společnost, jež pokračuje v provozování advokátní kanceláře.

Na památku Dr. Rainera Arzingera jsme ponechali původní název advokátní kanceláře, pod nímž dodnes poskytujeme právní služby.  

www.arzinger.cz